DESPRE

Programul
Caleidoscop


Prin intermediul programului Caleidoscop, UiPath Foundation își extinde intervenția din România pentru a sprijini elevii de liceu care au nevoie de susținere pentru a-și continua studiile. Prin acest program ne dorim să ajungem la mii de liceeni din mediul urban și rural din 18 județe din România, plus orașele București și Cluj-Napoca.

Programul este dedicat liceenilor de clasa a IX-a și le oferă acces atât la diverse oportunități educaționale, cât și o bursă lunară.

Programul Caleidoscop a identificat, începând cu anul școlar 2022-2023, 800 de elevi care provin din familii ce se încadrează într-un anumit prag financiar pentru a-i sprijini să își continue studiile. Elevii provin din cele 82 de licee partenere ale programului, și au fost recomandați de către 170 de profesori parteneri.

HARTA

Liceelor partenere

Cum arată sprijinul oferit elevilor admiși în Caleidoscop?

Bursă lunară

Acces la cursuri de llimbă engleză și de dezvoltare a abilităților digitale, dar și alte tipuri de resurse educaționale, prin platforma online Caleidoscop

Tabletă cu acces la internet pe durata participării în program

Cine poate deveni participant în Caleidoscop?


Elevii de liceu de clasa a IX-a înscriși la unul dintre liceele partenere UiPath Foundation care întrunesc criteriile de eligibilitate:

 • Venitul familiei să se încadreze sub pragul de venit net, conform calculului scalei de echivalență OECD modificate*, unde 1 unitate este 1100 RON în mediul rural și 1500 RON în mediul urban
 • Să aibă o medie de admitere la liceu de minimum 6.5
 • Să aibă maximum 16 ani și 6 luni la începerea anului școlar

* Scala OECD modificată înseamnă că fiecare membru al familiei are asociată o pondere după cum urmează: primul adult = 1, oricare alt adult din familie = 0.5, copil cu vârsta între 14 și 18 ani = 0.5, copil sub 14 ani = 0.3

Exemplu: pentru familia formată din 1 adult și 1 copil de 14 ani din mediul rural, scorul familiei este de 1,5, ceea ce însemnă că venitul total net al familiei nu poate depăși 1650 lei.

Cum poate deveni un elev participant al programului Caleidoscop?


Elevul, alături de familia sa sau tutorele legal, contactează profesorul partener din liceul la care este înscris și verifică împreună cu acesta criteriile de eligibilitate. Ulterior, dacă elevul este eligibil, profesorul partener va informa elevul și pe famila sa sau tutorele legal despre următorii pași ai procesului.

01
26 sept. - 10 oct.

Elevul, împreună cu familia, verifică criteriile de eligibilitate

02
26 sept. - 10 oct.

Dacă familia se consideră potențial-eligibilă, contactează profesorul partener

03
10 octombrie

Start etapă de recomandări

04
10-31 octombrie

Familia aduce documentele necesare procesului de recomandare

05
4-11 noiembrie

Rezultatul final comunicat de UiPath Foundation

Etapa a doua, a liceelor cooptate în program în luna noiembrie 2022, are un parcurs diferit, comunicat individual cu acestea.

Contractul cu UiPath Foundation


Toți elevii admiși, cu acordul tutorilor legali, vor semna un contract prin care sunt descrise beneficiile și responsabilitățile elevului și ale părintelui sau tutorelui legal, dar și condițiile de a rămâne în program.

Responsabilitățile elevului:
 • prezență la activitățile programului Caleidoscop
 • prezență la școală de cel puțin 90%
 • promovarea anului școlar
 • să colaboreze și comunice cu Coordonatorul Regional din regiunea sa
Beneficiile elevului:
 • bursă lunară, inclusiv pe perioada vacanțelor
 • activități educaționale gratuite pentru abilitățile secolului XXI
 • comunitate de mii de tineri de aceeași vârstă.
Responsabilitățile tutorelui legal:
 • transmiterea documentelor necesare înscrierii
 • cooperarea și comunicarea cu Coordonatorul Regional
 • supervizarea participării tânărului la activitățile programului și la școală

După semnarea contractului, elevul devine membru al programului Caleidoscop. Va primi un cont pe platforma Caleidoscop unde va avea acces la activitățile educaționale, la discuțiile din comunitate și la alte materiale de învățare. Din ianuarie 2023, elevul va primi bursa și se va da startul activităților educaționale, iar programul fiecărui elev va fi stabilit astfel încât să nu se suprapună cu programul școlar.

Un elev poate rămâne în program până la sfârșitul clasei a XI-a sau până la împlinirea vârstei de 18 ani, când contractul va înceta.

Annual Report 2022